การรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด)

 

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://1th.me/EfYvและยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562