ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน

วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ผศ.ดร.อภิชัย ภัทรนันท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พร้อมเจ้าหน้าที่ภาควิชา ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และ คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ENE KMUTT

Loading