กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ตามความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์และโทรคมนาคม มจธ. ได้รับเชิญจาก โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน ให้มาจัดกิจจกรม Workshop เพิ่มพูนประสบการณ์ตามความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษ SMT เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
โดยภาควิชาฯได้จัด Workshop ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 3 วัน
วันแรก เป็นการให้ความรู้พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า และการต่อวงจร
วันที่สอง ให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์โดยใช้ KCl,KVL และการออกแบบวงจรที่มี LED
และในวันสุดท้าย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ Digital and Logic และยังมีกิจกรรมทดสอบความรู้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วันด้วย โดยผลตอบรับดีมากจากทั้งนักเรียน และคุณครู