ทีมนักศึกษาจากมจธ. ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแสดงความยินดีกับ “นายสารัช เอี่ยมวิรัชชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4” ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) หนึ่งในสมาชิกทีม Mitrsile ทีมนักศึกษาจากมจธ. ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” พร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ในการแข่งขันประชันไอเดียพิชิตโจทย์ธุรกิจ ‘YES Talent Camp 2023’ ณ ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยทีม Mitrsile ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ‘Cellucanopy’ พลาสเตอร์แบคทีเรียเซลลูโลส ส่งต่อคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทไปครอง!
โดยการแข่งขันนี้ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 60 คน ต้องผ่านการท้าทายที่เรียกว่า “Train to Talent รถไฟ ‘HORIZON EXPRESS’ Challenge” ตลอดเส้นทางจากกรุงเทพไปขอนแก่น เพื่อพัฒนาไอเดียของทีมตัวเองในเวลาที่จำกัด และยังได้เยี่ยมชม ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ Innovation Hub ของกลุ่มมิตรผลแบบใกล้ชิด