ทีมนักศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ งาน Hatch 3 Days Co-Creation Camp with Aeroklas 4.0 

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ งาน Hatch 3 Days Co-Creation Camp with Aeroklas 4.0
World Pickup Truck Accessory Ride your Passion, Drive your Future!
ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ทีมนักศึกษาประกอบไปด้วย
นายวรากร ท่าฉลาด
นายศุภวิชญ์ บุญตนาชัย
นายกณวรรธน์ ผึ่งผดุง
นายยุทธนา บุนนาค
นายภาคภูมิ ธรรมสถิต