กิจกรรมปัจฉิม ปี 2566

30 พฤษภาคม 2566

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง CB1103

 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและสร้างความทรงจำที่ดีต่อกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการประกาศผล Project awards การแชร์ประสบการณ์ทำงานและการใช้ชีวิตหลังการสำเร็จการศึกษาของรุ่นพี่ศิษย์เก่า การเปิดใจกับเพื่อน ๆ กิจกรรมสันทนาการ และการแสดงความยินดีและกล่าวอวยพรนักศึกษาโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จบด้วยฟุตซอลนัดพิเศษระหว่างคณาจารย์และบัณฑิตใหม่ ซึ่งทีมบัณฑิตใหม่ชนะไปด้วยสกอร์ 7-6

 

ภาควิชาขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังรายนามต่อไปนี้

  1. ดร.องอาจ ตั้งเมตตาจิตตกุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10
  2. คุณสกุลฉัตร ศิริจิรสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13
  3. คุณรัชนีกร ตันติธนศุภเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15
  4. คุณชาริณี ชาญดนตรีกิจ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16
  5. คุณวงศกร นาแพง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16
  6. คุณธีระวุฒิ วงษ์ลา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17
  7. ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20
  8. คุณกฤษกร ลาศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 25