ของแสดงความยินดีกับ Ms. Melissa Jeane Pinili

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มจธ. ของแสดงความยินดีกับ Ms. Melissa Jeane Pinili นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Best Novice University Debate Speakers จากโรงเรียนมัธยมปลาย 12 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่งทั่วประเทศไทย รวมกว่า 180 คน แข่งขันโต้วาทีในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป

Loading