ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ ในโอกาสที่รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นับเป็นศาสตราจารย์คนที่สองต่อจากศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิพงษ์อีกครั้ง