มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียประจำปี 2566 ของ Times Higher Education (THE) ซึ่งเผยแพร่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่าน การจัดอันดับนี้เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียทั้งหมด 669 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย ด้วยคะแนนรวม 37.5

KMUTT placed as the top Thai Universities in THE Asia University Rankings 2023

All 669 Asian universities are ranked in the Times Higher Education (THE) Asian University Rankings 2023, which were released in late June. King Mongkut’s University of Technology Thonburi is placed 1st in Thailand and 201-250 throughout Asia, with an overall score of 37.5.