ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอุบัติภัยภัยธรรมชาติ

ครอบครัวของนักศึกษาทางภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
สามารถขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอุบัติภัยภัยธรรมชาติ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา และยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้นค่ะ

ด้วยความห่วงใย
จากกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม โทร 024708107 (พี่นิดหน่อย)
#studentfinancialaidunitKMUTT #KMUTT