ทุนจ้างงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุนจ้างงานนักศึกษามีระยะเวลาการจ้างงาน ระหว่างวันที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 30 เมษายน 2562 โดยการทำงานของนักศึกษา จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับตารางเรียนและตารางสอบ ในอัตราจ้างชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบข่าว
ประกาศทุนจ้างงาน2.62
วิธีการอนุมัติเวลาทำงาน

Loading