ทุนลดค่าหอพัก ของ ธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น

ด้วย ธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น หอพักเครือข่ายของมจธ. มีความประสงค์จะสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจะให้การสนับสนุนเป็นส่วนลดค่าห้องพักของธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น ภายในระยะเวลาเข้าพักตามสัญญา 1 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี เพศหญิง

2.ให้การสนับสนุนห้องพักสำหรับนักศึกษาสุภาพสตรี จำนวน 10 ห้อง

3.โดยจะได้ัรับส่วนลดค่าเช่าห้องพัก 1,000 บาท จากราคาเต็ม 3,500 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท

4.มีเอกสารส่งตัวจากมหาวิทยาลัย

โดยมีเงื่อนไขว่า “นักศึกษาจะต้องเช้าอยู่กับธนบุรีสปอร์ตคลับ แอนด์แมนชั่น ครบสัญญา 1 ปี หากไม่ครบ 1 ปี นักศึกษาจะต้องจ่ายราคาเต็มและต้องไม่มีการค้างจ่ายค่าเช่าในระหว่างเช่า”

หากนักศึกษาคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มจธ. (พี่น๊อต) เบอร์โทรศัพท์ 02-470-8461