ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 9-10
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. (02) 470-9070-1  |  แฟกซ์: (02) 470-9070  |  อีเมล: contact@ene.kmutt.ac.th